Trần Xuân Thắng

Mr. Trần Xuân Thắng

CEO – Thành phố điện máy Digicity

Chương trình teambuilding của Vietwind đã giúp cho những chiến binh Digicity đoàn kết hơn, mọi người còn có cơ hội chia sẻ tâm tư nguyện vọng để tìm giải pháp tốt nhất trong tương lai. Cảm ơn Vietwind!

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan